Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track 【Đại học Quốc tế Tokyo】Chương trình học bằng ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/12/22 update

Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track 【Đại học Quốc tế Tokyo】Chương trìn...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/12/22

Tin tức

2014/12/22 Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Bản tin trường

【Đại học Quốc tế Tokyo】Chương trình học bằng tiếng Anh (E-Track): Thông tin kỳ thi tuyển sinh đợt nhập học mùa xuân và mùa thu năm 2015
Thời gian đăng ký tuyển sinh của Chương trình học bằng tiếng Anh (E-Track) năm học 2015 như sau:

Năm học 2015 Đợt tuyển sinh lần thứ III (lần cuối) cho đợt nhập học mùa xuân (nhập học tháng 4)
Từ ngày 6 ~ 20 tháng 2 năm 2015 (chỉ dành cho đối tượng đang sống tại Nhật Bản)

Năm học 2015 Đợt tuyển sinh lần thứ II cho đợt nhập học mùa thu (nhập học tháng 9)
Từ ngày 6 ~ 20 tháng 2 năm 2015

Cần đọc kỹ “Bản hướng dẫn thủ tục” trước khi nộp hồ sơ.
Nộp hồ sơ qua Internet https://tiu.applyjapan.com/
Địa chỉ “Bản hướng dẫn thủ tục” http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/asset/docs/application_guideline_2015.pdf
Brochure: http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/asset/docs/etrack_school_Brochure.pdf

» Xem thông tin trường Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học