Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh ■【Kyoto University of Foreign Studies】Course ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/09/16 update

Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/09/16

Tin tức

2014/09/16 Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh Bản tin trường

■【Kyoto University of Foreign Studies】Course in Japanese Studies for Overseas Students - APPLICATION PROCEDURES

The application period for the Course in Japanese Studies for Overseas Students is as follows:
Period of Application: September 17(Wed.) ~ September 26 (Fri.), 2014
Under no circumstances will applications be accepted after the deadline.

2015年度留学生别科的申请时间如下。有意报名我校的同学请注意。
申请时间: 2014年 9 月17日(水)~ 9 月26日(金)[须在截止日前寄达]

2015년도유학생별과 지원기간은 다음과 같습니다.우리학교를 지망하실분은 꼭 봐주세요.
지원기간: 2014年 9 月17日(수)~ 9 月26日(금)[마감일 필착]

http://www.kufs.ac.jp/admissions/ovs/bekka.html

» Xem thông tin trường Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học