Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh ●Kyoto University of Foreign Studies - Japan St... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/09/08 update

Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/09/08

Tin tức

2014/09/08 Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh Bản tin trường

●Kyoto University of Foreign Studies - Japan Study Fair in Korea

Kyoto University of Foreign Studies will run a booth at the following information session. We will explain about our Undergraduate Program, Graduate School and the Course in Japanese Studies for Overseas Students.

(1)Busan
Date and Time: Saturday, September the 13th, 10:00am - 4:00pm
Location: BEXCO (Busan Exhibition & Convention Center)
#55 APEC-ro, Haeundae-gu, Busan, Republic of Korea
(2)Seoul
Date and Time: Sunday, September the 14th, 11:00am - 5:00pm
Location: SETEC (Seoul Trade Exhibition Center)
3104, Nambusunhwan-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

교토외국어대학교은 일본유학박람회에 참가합니다.( http://e-studyjapan.co.kr/2014/)
대학,대학원,유학생별과의 입시정보를 안내해드립니다.우리 학교 부스에 꼭 한번 와주세요.
(1)부산:2014년9월13일 (토요일) 10:00~16:00
BEXCO(Busan Exhibition & Convention Center)
부산광역시 해운대구 APEC로 55
(2)서울:2014년9월14일(일요일)11:00~17:00
SETEC (Seoul Trade Exhibition Center)
서울시 강남구 남부순환로 3102(대치동 514)

» Xem thông tin trường Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học