Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh ●【京都外国語大学】8月 日本留学フェア(タイ)... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/08/01 update

Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/08/01

Tin tức

2014/08/01 Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh Bản tin trường

●Kyoto University of Foreign Studies
Japan Education Fair 2014

Kyoto University of Foreign Studies will run a booth at the following information session.
We will explain about our Undergraduate Program, Graduate School and the Course in Japanese Studies for Overseas Students.
(1)Chian Mai
Date and Time: Friday, August 29th, 10:00am - 5:00pm
Location: The Imperial Mae Ping Hotel
(153 Sridonchai Road, Chang Klan, Chiang Mai 50100, Thailand)
(2)Bangkok
Date and Time: Sunday, August 31st, 10:00am - 5:00pm
Bangkok Convention Centre at CentralWorld
(999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand)

มหาวิทยาลัยวิชาภาษาต่างประเทศแห่งเกียวโตเข้าร่วมงานJapan Education Fair 2014
(๑) เชียงใหม่ วันศุกที่๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง
(๑๕๓ ถ.ศรีดอนชัย อ.ช้างคลาน จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๐๐ ประเทศไทย)
(๒)กรุงเทพฯ วันอาทิตย์ที่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (เซ็นทรัลเวิลด์)
(๙๙๙/๙๙ ถ.พระราม๑ ข.ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ ประเทศไทย)
เราจะอธิบายวิธีการสมัครสอบคัดเลือกและหลักสูตรมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยและคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ขอเรียนเชิญเยี่ยมชมบูธของมหาวิทยาลัยวิชาภาษาต่างประเทศแห่งเกียวโต

» Xem thông tin trường Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học