Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Tokyo International University 【English Track ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/06/11 update

Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Tokyo International University 【Eng...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/06/11

Tin tức

2014/06/11 Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Bản tin trường

Tokyo International University 【English Track Program(E-Track): 2015 Admissions Information】

E-Track Program: Spring and Fall Semester 2015 for Undergraduate Degree Students Admissions are going to be open on following dates:
〇【Spring 2015 Intake】 Application Periods:
1)August 29, 2014 – September 12, 2014
2)November 7, 2014 - November 21, 2014
3)February 6, 2015 - February 20, 2015 (only for applicants residing in Japan)

〇【Fall 2015 Intake】Application Periods:
1)November 7, 2014 - November 21, 2014
2)February 6, 2015 - February 20, 2015
3)April 24, 2015 - May 8, 2015

Please read the Application Guideline carefully before you apply.

Online application https://tiu.applyjapan.com/
Application Guideline http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/admission/application_guideline_2015.pdf

» Xem thông tin trường Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học