Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track ■ Tokyo International University 【E-Track Adm... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/04/18 update

Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track ■ Tokyo International University 【...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/04/18

Tin tức

2014/04/18 Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Bản tin trường

■ Tokyo International University 【E-Track Admissions Information】

E-track Admissions for September are going to be open on following dates:
〇September 2014 Enrollment
May 2 (Fri)- May 16 (Fri), 2014

Please read the Application Guideline carefully before you apply.

Online application https://tiu.applyjapan.com/
Application Guideline http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/admission/TIU_Application_2014.pdf

» Xem thông tin trường Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học