Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Tokyo International University 【E-Track Admiss... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/04/14 update

Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Tokyo International University 【E-T...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/04/14

Tin tức

2014/04/14 Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Bản tin trường

Tokyo International University 【E-Track Admissions Information】

E-track Admissions for September are going to be open on following dates:
〇September 2014 Enrollment
May 2 (Fri)- May 16 (Fri), 2014

Please read the Application Guideline carefully before you apply.

Online application https://tiu.applyjapan.com/
Application Guideline http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/admission/TIU_Application_2014.pdf

» Xem thông tin trường Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học