Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track 【E-Track Online application system is open】... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/10/15 update

Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track 【E-Track Online application system...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/10/15

Tin tức

2013/10/15 Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Bản tin trường

【E-Track Online application system is open】

E-Track Online application system is open.
First application period for Spring 2014 Enrollment is November 15 -November 29.
(For all applicants : Both residing in and outside Japan. Please note that this is the only application opportunity for non-resident alien students for Spring 2014.)
Please read the Application Guideline carefully before you apply.

Online application https://tiu.applyjapan.com/
Application Guideline http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/admission/TIU_Application_2014.pdf


【TIU join the following Japan Education Fair in 2013】

Oct 27 (Sun) Jakarta, Indonesia
Nov 2 (Sat) & 3 (Sun) Beijing, China
Nov 9 (Sat) & 10 (Sun) Shanghai, China
Dec 14 (Sat) & 15 (Sun) Kuala Lumpur, Malaysia

» Xem thông tin trường Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học