Tokyo International University English Track Program 《Tokyo International University》E-Track Progr... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2018/02/09 update

Tokyo International University English Track Program 《Tokyo International Un...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2018/02/09

Tin tức

2018/02/09 Tokyo International University English Track Program Bản tin trường

《Tokyo International University》E-Track Program – Fall 2018 Intake

Application Period: February 23 – March 9, 2018
Please read the Application Guideline carefully before you apply.
Application Guideline (Freshman):
http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/asset/docs/application_guideline_2018.pdf
Application Guideline (Transfer):
https://www.tiu.ac.jp/etrack/info/docs/application_guideline_for_transfer_2018.pdf

Online application: https://tiu.applyjapan.com/
(Registration is open till March 9, 2018, 17:00 JST.)

If you have any questions regarding the application process or Tokyo International University, we would be more than happy to assist you anytime.

e-mail: etrack@tiu.ac.jp
TEL: +81-3-3362-9644

» Xem thông tin trường Tokyo International University English Track Program

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học