Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track 【Tokyo International University】 E-Track Prog... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/12/16 update

Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track 【Tokyo International University】 E...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/12/16

Tin tức

2016/12/16 Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Bản tin trường

【Tokyo International University】 E-Track Program – Spring & Fall 2017 Intake

Application Period: January 6th – January 20th, 2017
Spring: For applicants residing in Japan only
Fall: For all applicants both residing in and outside Japan

Please read the Application Guideline carefully before you apply.
Application Guideline:
http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/asset/docs/Application_Guideline_2017_1.pdf

Online application: https://tiu.applyjapan.com/

If you have any questions regarding the application process or Tokyo International University, we would be more than happy to assist you anytime.

e-mail: etrack@tiu.ac.jp
TEL: +81-3-3362-9644

» Xem thông tin trường Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học