Hosei University Hosei University Japanese Language Program Hosei University Japanese Language Program (JLP... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/11/10 update

Hosei University Hosei University Japanese Language Program Hosei University ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/11/10

Tin tức

2016/11/10 Hosei University Hosei University Japanese Language Program Bản tin trường

Hosei University Japanese Language Program (JLP) for non-degree students
Entries Open on November 10,2016

JLP application procedure has been opened.
Application period: November 10, 2016 to November 21, 2016 (Japan standard time)

For details, please refer to the following : http://exam.52school.com/guide/hosei-jlp-en/

» Xem thông tin trường Hosei University Hosei University Japanese Language Program

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học