Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Tokyo International University - Applications ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/09/09 update

Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Tokyo International University - Ap...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/09/09

Tin tức

2016/09/09 Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Bản tin trường

Tokyo International University - Applications for the E-Track Program’s 2017 Spring intake at Tokyo International University are coming soon!
Application Period: September 23rd – October 7th, 2016
Please visit the E-Track Website for more details regarding the program!
http://www.tiu.ac.jp/etrack/

Our system is open for registrations starting Friday, September 16th. Go straight to the application site via the link below:
https://tiu.applyjapan.com

The TIU E-Track Office is looking forward to receiving all of your applications!

» Xem thông tin trường Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học