Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh ■【京都外国語大学】留学生別科:2017年度入試情報... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/09/05 update

Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/09/05

Tin tức

2016/09/05 Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh Bản tin trường

■【京都外国語大学】留学生別科:2017年度入試情報 【4月入学】
■【Kyoto University of Foreign Studies】Japanese Studies Center for International Students 【2017 April Enrollment】 - APPLICATION PROCEDURES

★京都外国語大学 留学生別科では、インターネットを使って出願ができる「インターネット出願」を導入します!
☆Kyoto University of Foreign Studies is implementing an internet application system for the Japanese Studies Center for International Students starting from April 2017 admission.
★京都外国语大学留学生别科使用网上报名系统申请。
☆京都外國語大學留學生別科使用網路報名系統申請。

http://www.kufs.ac.jp/en/onlineapp/index.html
http://www.kufs.ac.jp/en/onlineapp/cn.html
http://www.kufs.ac.jp/en/onlineapp/tw.html
http://www.kufs.ac.jp/en/onlineapp/jp.html

出願期間:2016年9月26日(月)~11月15日(火)日本時間23時59分
From Monday, September 26th, 2016 to Tuesday, November 15th, 2016, 11.59pm (JST)

» Xem thông tin trường Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học