Sophia University Bạn đã học tiếng Nhật như thế nào ?(1) Thông điệp của anh chị đi trước | Website về thông tin du học JPSS

Sophia University Bạn đã học tiếng Nhật như thế nào ?(1) Thông điệp của anh c...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Thông điệp của anh chị đi trước

Sophia University Bạn đã học tiếng Nhật như thế nào ?(1)

Tên trường Họ tên
Sophia University Darren Biggs
Câu hỏi1
Bạn đã học tiếng Nhật như thế nào ?
謝 慧霖
Ms. PHORNPRAPHA JIRAPA
Xem tiếp
Câu hỏi2
Chi phí ban đầu cho việc du học Nhật Bản của bạn là khoảng bao nhiêu ?
CHEN Chiao Hsuan
Johnson Lau
Ms. Izma Rindamelia Effendi
Xem tiếp
Câu hỏi3
Lời nhắn nhủ dành cho các bạn đang lưỡng lự có nên du học Nhật Bản hay không.
KENNETH LEE ZHEN KANG
Darren Biggs
Gao, Jing
Xem tiếp
Câu hỏi4
Điều tốt đẹp nhất mà Du học Nhật Bản mang lại cho bạn là gì ?
施 凱灜
Rio Jordanto Sugeng
ジャヤワルダナ ドン ギハーン ラッセル
Xem tiếp
Câu hỏi5
Bạn đã chọn trường và ngành học theo mục đích như thế nào ?
ANGELA YSABEL CARANGUIAN LUSTRE
李 先鎬
CHEN Chiao Hsuan
Xem tiếp
Câu hỏi6
Hãy giới thiệu ngắn gọn về sự hấp dẫn của Du học Nhật Bản.
Khadanovich Aliaksey
Darren Biggs
NGUYEN THI CHANH THO
Xem tiếp