Sophia University Bạn đã học tiếng Nhật như thế nào ?(1) Thông điệp của anh chị đi trước | Website về thông tin du học JPSS

Sophia University Bạn đã học tiếng Nhật như thế nào ?(1) Thông điệp của anh c...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Thông điệp của anh chị đi trước

Sophia University Bạn đã học tiếng Nhật như thế nào ?(1)

Tên trường Họ tên
Sophia University Darren Biggs
Câu hỏi1
Bạn đã học tiếng Nhật như thế nào ?
ANGELA YSABEL CARANGUIAN LUSTRE
Ms. PHORNPRAPHA JIRAPA
Xem tiếp
Câu hỏi2
Chi phí ban đầu cho việc du học Nhật Bản của bạn là khoảng bao nhiêu ?
ANGELA YSABEL CARANGUIAN LUSTRE
李 先鎬
KENNETH LEE ZHEN KANG
Xem tiếp
Câu hỏi3
Lời nhắn nhủ dành cho các bạn đang lưỡng lự có nên du học Nhật Bản hay không.
Gao, Jing
Clementine Coutantic
Xem tiếp
Câu hỏi4
Điều tốt đẹp nhất mà Du học Nhật Bản mang lại cho bạn là gì ?
Khadanovich Aliaksey
NGUYEN THI CHANH THO
Clementine Coutantic
Xem tiếp
Câu hỏi5
Bạn đã chọn trường và ngành học theo mục đích như thế nào ?
謝 慧霖
ANGELA YSABEL CARANGUIAN LUSTRE
Ms. Izma Rindamelia Effendi
Xem tiếp
Câu hỏi6
Hãy giới thiệu ngắn gọn về sự hấp dẫn của Du học Nhật Bản.
Ms. Izma Rindamelia Effendi
Ms. Victoria Warne-Lang
Mr. PRAPHONPHAN TRIPOOM
Xem tiếp