Keio University Lời nhắn nhủ dành cho các bạn đang lưỡng lự có nên du học Nhật Bản hay không.(3) Thông điệp của anh chị đi trước | Website về thông tin du học JPSS

Keio University Lời nhắn nhủ dành cho các bạn đang lưỡng lự có nên du học Nhậ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Thông điệp của anh chị đi trước

Keio University Lời nhắn nhủ dành cho các bạn đang lưỡng lự có nên du học Nhật Bản hay không.(3)

Tên trường Họ tên
Keio University RANIA MANAYRA ARJANTI
Câu hỏi1
Bạn đã học tiếng Nhật như thế nào ?
Khadanovich Aliaksey
Xem tiếp
Câu hỏi2
Chi phí ban đầu cho việc du học Nhật Bản của bạn là khoảng bao nhiêu ?
ジャヤワルダナ ドン ギハーン ラッセル
ANGELA YSABEL CARANGUIAN LUSTRE
Xem tiếp
Câu hỏi3
Lời nhắn nhủ dành cho các bạn đang lưỡng lự có nên du học Nhật Bản hay không.
PITCHA SUPHANTARIDA
Ma. Divina Camu Olaguera
Xem tiếp
Câu hỏi4
Điều tốt đẹp nhất mà Du học Nhật Bản mang lại cho bạn là gì ?
ジャヤワルダナ ドン ギハーン ラッセル
Xem tiếp
Câu hỏi5
Bạn đã chọn trường và ngành học theo mục đích như thế nào ?
RANIA MANAYRA ARJANTI
Ma. Divina Camu Olaguera
Xem tiếp
Câu hỏi6
Hãy giới thiệu ngắn gọn về sự hấp dẫn của Du học Nhật Bản.
KENNETH LEE ZHEN KANG
Ma. Divina Camu Olaguera
Xem tiếp