Tokyo University of Science Lời nhắn nhủ dành cho các bạn đang lưỡng lự có nên du học Nhật Bản hay không.(1) Thông điệp của anh chị đi trước | Website về thông tin du học JPSS

Tokyo University of Science Lời nhắn nhủ dành cho các bạn đang lưỡng lự có nê...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Thông điệp của anh chị đi trước

Tokyo University of Science Lời nhắn nhủ dành cho các bạn đang lưỡng lự có nên du học Nhật Bản hay không.(1)

Tên trường Họ tên
Tokyo University of Science Irene Li
Câu hỏi1
Bạn đã học tiếng Nhật như thế nào ?
MUHAMMAD ALFIAN WAHYU GUMELAR
Ms. Victoria Warne-Lang
Xem tiếp
Câu hỏi2
Chi phí ban đầu cho việc du học Nhật Bản của bạn là khoảng bao nhiêu ?
Khadanovich Aliaksey
Ms. Victoria Warne-Lang
Xem tiếp
Câu hỏi3
Lời nhắn nhủ dành cho các bạn đang lưỡng lự có nên du học Nhật Bản hay không.
Khadanovich Aliaksey
MUHAMMAD ALFIAN WAHYU GUMELAR
Ms. Victoria Warne-Lang
Xem tiếp
Câu hỏi4
Điều tốt đẹp nhất mà Du học Nhật Bản mang lại cho bạn là gì ?
MUHAMMAD ALFIAN WAHYU GUMELAR
ガ シンディ
ダン ジャ フォン
Xem tiếp
Câu hỏi5
Bạn đã chọn trường và ngành học theo mục đích như thế nào ?
ジャヤワルダナ ドン ギハーン ラッセル
ダン ジャ フォン
ANGELA YSABEL CARANGUIAN LUSTRE
Xem tiếp
Câu hỏi6
Hãy giới thiệu ngắn gọn về sự hấp dẫn của Du học Nhật Bản.
Khadanovich Aliaksey
Gao, Jing
PITCHA SUPHANTARIDA
Xem tiếp