Mejiro University Chi phí ban đầu cho việc du học Nhật Bản của bạn là khoảng bao nhiêu ?(2) Thông điệp của anh chị đi trước | Website về thông tin du học JPSS

Mejiro University Chi phí ban đầu cho việc du học Nhật Bản của bạn là khoảng ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Thông điệp của anh chị đi trước

Mejiro University Chi phí ban đầu cho việc du học Nhật Bản của bạn là khoảng bao nhiêu ?(2)

Tên trường Họ tên
Mejiro University 施 凱灜
Câu hỏi1
Bạn đã học tiếng Nhật như thế nào ?
Clementine Coutantic
Mr. PRAPHONPHAN TRIPOOM
Xem tiếp
Câu hỏi2
Chi phí ban đầu cho việc du học Nhật Bản của bạn là khoảng bao nhiêu ?
Ms. Victoria Warne-Lang
李 先鎬
Mr. PRAPHONPHAN TRIPOOM
Xem tiếp
Câu hỏi3
Lời nhắn nhủ dành cho các bạn đang lưỡng lự có nên du học Nhật Bản hay không.
Clementine Coutantic
CHEN Chiao Hsuan
ジャヤワルダナ ドン ギハーン ラッセル
Xem tiếp
Câu hỏi4
Điều tốt đẹp nhất mà Du học Nhật Bản mang lại cho bạn là gì ?
Ms. PHORNPRAPHA JIRAPA
KENNETH LEE ZHEN KANG
Ms. Victoria Warne-Lang
Xem tiếp
Câu hỏi5
Bạn đã chọn trường và ngành học theo mục đích như thế nào ?
ジャヤワルダナ ドン ギハーン ラッセル
ANGELA YSABEL CARANGUIAN LUSTRE
Xem tiếp
Câu hỏi6
Hãy giới thiệu ngắn gọn về sự hấp dẫn của Du học Nhật Bản.
李 先鎬
Khadanovich Aliaksey
Gao, Jing
Xem tiếp