Temple University, Japan Campus Điều tốt đẹp nhất mà Du học Nhật Bản mang lại cho bạn là gì ?(1) Thông điệp của anh chị đi trước | Website về thông tin du học JPSS

Temple University, Japan Campus Điều tốt đẹp nhất mà Du học Nhật Bản mang lại...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Thông điệp của anh chị đi trước

Temple University, Japan Campus Điều tốt đẹp nhất mà Du học Nhật Bản mang lại cho bạn là gì ?(1)

Tên trường Họ tên
Temple University, Japan Campus Andrea Cattaneo
Câu hỏi1
Bạn đã học tiếng Nhật như thế nào ?
謝 慧霖
ジャヤワルダナ ドン ギハーン ラッセル
Khadanovich Aliaksey
Xem tiếp
Câu hỏi2
Chi phí ban đầu cho việc du học Nhật Bản của bạn là khoảng bao nhiêu ?
Ms. Victoria Warne-Lang
KENNETH LEE ZHEN KANG
CHEN Chiao Hsuan
Xem tiếp
Câu hỏi3
Lời nhắn nhủ dành cho các bạn đang lưỡng lự có nên du học Nhật Bản hay không.
ANGELA YSABEL CARANGUIAN LUSTRE
KENNETH LEE ZHEN KANG
Xem tiếp
Câu hỏi4
Điều tốt đẹp nhất mà Du học Nhật Bản mang lại cho bạn là gì ?
PITCHA SUPHANTARIDA
CHEN Chiao Hsuan
Ms. Victoria Warne-Lang
Xem tiếp
Câu hỏi5
Bạn đã chọn trường và ngành học theo mục đích như thế nào ?
Ms. Victoria Warne-Lang
MUHAMMAD ALFIAN WAHYU GUMELAR
Xem tiếp
Câu hỏi6
Hãy giới thiệu ngắn gọn về sự hấp dẫn của Du học Nhật Bản.
謝 慧霖
Khadanovich Aliaksey
Xem tiếp