Showa Women's University Hãy giới thiệu ngắn gọn về sự hấp dẫn của Du học Nhật Bản.(1) Thông điệp của anh chị đi trước | Website về thông tin du học JPSS

Showa Women's University Hãy giới thiệu ngắn gọn về sự hấp dẫn của D...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Thông điệp của anh chị đi trước

Showa Women's University Hãy giới thiệu ngắn gọn về sự hấp dẫn của Du học Nhật Bản.(1)

Tên trường Họ tên
Showa Women's University CHEUNG HING SUM
Câu hỏi1
Bạn đã học tiếng Nhật như thế nào ?
ジャヤワルダナ ドン ギハーン ラッセル
李 先鎬
Ms. Victoria Warne-Lang
Xem tiếp
Câu hỏi2
Chi phí ban đầu cho việc du học Nhật Bản của bạn là khoảng bao nhiêu ?
李 先鎬
ジャヤワルダナ ドン ギハーン ラッセル
RANIA MANAYRA ARJANTI
Xem tiếp
Câu hỏi3
Lời nhắn nhủ dành cho các bạn đang lưỡng lự có nên du học Nhật Bản hay không.
PITCHA SUPHANTARIDA
Ms. Victoria Warne-Lang
謝 慧霖
Xem tiếp
Câu hỏi4
Điều tốt đẹp nhất mà Du học Nhật Bản mang lại cho bạn là gì ?
RANIA MANAYRA ARJANTI
ダン ジャ フォン
Xem tiếp
Câu hỏi5
Bạn đã chọn trường và ngành học theo mục đích như thế nào ?
ANGELA YSABEL CARANGUIAN LUSTRE
Gao, Jing
ジャヤワルダナ ドン ギハーン ラッセル
Xem tiếp
Câu hỏi6
Hãy giới thiệu ngắn gọn về sự hấp dẫn của Du học Nhật Bản.
Xem tiếp