Trường Đại học Teikyo Lời nhắn nhủ dành cho các bạn đang lưỡng lự có nên du học Nhật Bản hay không.(1) Thông điệp của anh chị đi trước | Website về thông tin du học JPSS

Trường Đại học Teikyo Lời nhắn nhủ dành cho các bạn đang lưỡng lự có nên du h...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Thông điệp của anh chị đi trước

Trường Đại học Teikyo Lời nhắn nhủ dành cho các bạn đang lưỡng lự có nên du học Nhật Bản hay không.(1)

Tên trường Họ tên
Trường Đại học Teikyo KENNETH LEE ZHEN KANG
Câu hỏi1
Bạn đã học tiếng Nhật như thế nào ?
ジャヤワルダナ ドン ギハーン ラッセル
KENNETH LEE ZHEN KANG
Xem tiếp
Câu hỏi2
Chi phí ban đầu cho việc du học Nhật Bản của bạn là khoảng bao nhiêu ?
RANIA MANAYRA ARJANTI
ジャヤワルダナ ドン ギハーン ラッセル
Ms. Victoria Warne-Lang
Xem tiếp
Câu hỏi3
Lời nhắn nhủ dành cho các bạn đang lưỡng lự có nên du học Nhật Bản hay không.
Xem tiếp
Câu hỏi4
Điều tốt đẹp nhất mà Du học Nhật Bản mang lại cho bạn là gì ?
MUHAMMAD ALFIAN WAHYU GUMELAR
Gao, Jing
Khadanovich Aliaksey
Xem tiếp
Câu hỏi5
Bạn đã chọn trường và ngành học theo mục đích như thế nào ?
Gao, Jing
PITCHA SUPHANTARIDA
RANIA MANAYRA ARJANTI
Xem tiếp
Câu hỏi6
Hãy giới thiệu ngắn gọn về sự hấp dẫn của Du học Nhật Bản.
ジャヤワルダナ ドン ギハーン ラッセル
RANIA MANAYRA ARJANTI
Ma. Divina Camu Olaguera
Xem tiếp