Graduate School of Fisheries and Enviromental Sciences | Nagasaki University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Fisheries and Enviromental Sciences | Nagasaki University(...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Fisheries and Enviromental Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nagasaki University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of EducationhoặcEconomicshoặcGraduate School of Biomedical ScienceshoặcGraduate School of Tropical Medicine and Global HealthhoặcGraduate School of EngineeringhoặcGraduate School of Fisheries and Enviromental Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Nagasaki  / Quốc lập

長崎大学 | Nagasaki University

Graduate School of Fisheries and Enviromental Sciences

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 852-8521
Địa chỉ liên hệ 1-14 Bunkyo-machi Nagasaki-shi, Nagasaki
Bộ phận liên hệ Graduate School Section, Support Division for Faculty of Fisheries Science
Điện thoại 095-819-2800
Fax 095-819-2799
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Có chương trình đào tào thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Department of Fisheries Science, Department of Environmental Science
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (chỉ được xem)
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu)
Số du học sinh của trường niên khóa 2015 15người
Trong đó số du học sinh tư phí 14người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Các khoản chi phí khác 5,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 852,800 Yên
Ghi chú Tùy theo chuyên ngành "Các khoản phí khác" sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để biết thêm thông tin
Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Special Exam for International Students (Fisheries Science)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 4 tháng 11 năm 2015
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 10 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 11 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 24 tháng 12 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 27 tháng 1 năm 2016
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2016
Phân loại hồ sơ Special Exam for International Students (Fisheries Science)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 4 tháng 11 năm 2015
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 10 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 11 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 24 tháng 12 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 27 tháng 1 năm 2016
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2016
Phân loại hồ sơ Special Exam for International Students (Fisheries Science)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 3 tháng 6 năm 2016
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 5 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 6 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 7 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 7 năm 2016
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Special Exam for International Students (Environmental Science)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 23 tháng 6 năm 2015
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 7 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 7 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 8 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 9 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Special Exam for International Students (Environmental Science)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 22 tháng 10 năm 2015
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 11 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 12 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 22 tháng 12 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 29 tháng 1 năm 2016
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2016
Phân loại hồ sơ Special Exam for International Students (Environmental Science)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 21 tháng 6 năm 2016
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 7 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 7 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 8 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 9 năm 2016
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Department of Environment and Fisheries Resources
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng đã tốt nghiệp đại học hoặc chương trình đào tạo giáo dục trên 16 năm ở nước ngoài, và có thêm 2 năm nghiên cứu trong trường đại học của Nhật hoặc viên nghiên cứu tại Nhật Bản.
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu nhưng cung cấp tài liệu liên quan)
Các điều khác(You must not have Japanese nationality, and must meet qualifications for application. However, you cannot apply if you are a graduate of a Japanese university and completed courses of a graduate school in Japan.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2015 17người
Trong đó số du học sinh tư phí 15người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 847,800 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
We will not return documents already submitted.
If you make a false on the application documents or others, permission to enter the school can be cancelled even after the admission period.
When documents of foreign schools and organizations to submit are written in languages other than Japanese, put the translation of Japanese.
Certificates of graduation of all schools including the elementary school are required.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Exam for International Students
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 2 tháng 9 năm 2015
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 9 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 10 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 11 năm 2015 ~ Ngày 6 tháng 11 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 12 năm 2015
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Exam for International Students
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 2 tháng 12 năm 2015
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 12 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 1 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2016 ~ Ngày 3 tháng 2 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 2 năm 2016
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2016
Phân loại hồ sơ Exam for International Students
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 2 tháng 5 năm 2016
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 5 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 6 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 7 năm 2016 ~ Ngày 6 tháng 7 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 3 tháng 8 năm 2016
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 09 tháng 02 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học