Graduate School of Education | Kagawa University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Education | Kagawa University(Cao học) | JPSS, trang chuyê...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Education

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kagawa University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of EducationhoặcAgriculturehoặcTrường đại học kỹ thuậthoặcGraduate school of MedicinehoặcGraduate school of Management, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Kagawa  / Quốc lập

香川大学 | Kagawa University

Graduate School of Education

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 760-8523
Địa chỉ liên hệ 2-1 Saiwai-cho, Takamatsu-shi, Kagawa
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Group, Faculty of Education
Điện thoại 087-832-1411
Fax 087-832-1821
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 01 tháng 06 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học