Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên | Humanities and Social Sciences | Okayama University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên | Humanities and Social Sciences | Okayam...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Humanities and Social Sciences

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Okayama University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tinHumanities and Social ScienceshoặcNatural Science and TechnologyhoặcMedicine, Dentistry and Pharmaceutical ScienceshoặcEnvironmental and Life SciencehoặcEducationhoặcHealth ScienceshoặcLaw của Okayama University cũng như thông tin chi tiết về từng khoa nghiên cứu, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Okayama University thì hãy sứ dụng trang này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Cao học Okayama  / Quốc lập

岡山大学 | Okayama University

Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Humanities and Social Sciences

Download tài liệu giới thiệu khoa nghiên cứu
  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
  • Mục thông tin khoa nghiên cứu
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên

Center for East Asian Studies

The Center for East Asian Studies supports international students and those who wish to study abroad by providing guidance for academic papers, introducing language study partners, and holding international exchange parties. Personal consultation for international students is also provided on an ongoing basis.
http://www.okayama-u.ac.jp/user/hss/education/center.html

Consultation room for students in the Faculty of Letters, Faculty of Law, and Faculty of of Economics

In April 2014, a student consultation room was opened where each student can receive guidance for living a fulfilling student life. A counselor is available to provide advice for dealing with any issues or worries students may be facing.
The consultation room is open every week on Tuesday and Thursday from 12 to 5 p.m.

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học