Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên | Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences | Okayama University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên | Medicine, Dentistry and Pharmaceutical ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Okayama University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tinHumanities and Social ScienceshoặcNatural Science and TechnologyhoặcMedicine, Dentistry and Pharmaceutical ScienceshoặcEnvironmental and Life SciencehoặcEducationhoặcHealth ScienceshoặcLaw của Okayama University cũng như thông tin chi tiết về từng khoa nghiên cứu, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Okayama University thì hãy sứ dụng trang này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Cao học Okayama  / Quốc lập

岡山大学 | Okayama University

Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences

Download tài liệu giới thiệu khoa nghiên cứu
  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
  • Mục thông tin khoa nghiên cứu
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên

Shikata Student Support Center

Whenever you may have worries or help with something, or have a problem or something troubling you, or even just need someone to talk to, please visit us. A counselor will be available to help address your needs.
Your worries are our concern as well. By overcoming your worries, you can grow as an individual. Let us help you through our counseling services.

On-Campus Liaison Office

The Center for Global Partnerships and Education handles administration for efforts that link each department with support for international students' daily lives, as well as support for procedures to take in and dispatch researchers.

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học