Graduate School of Public Health | Shizuoka Graduate University of Public Health(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Public Health | Shizuoka Graduate University of Public Hea...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Public Health

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Shizuoka Graduate University of Public Health, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Public Health, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Shizuoka  / Công lập

静岡社会健康医学大学院大学 | Shizuoka Graduate University of Public Health

  • Graduate School of Public Health

Graduate School of Public Health

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 420-0881
Địa chỉ liên hệ 4-27-2 Kitaando, Aoi-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Office

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 04 tháng 06 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học