| Den-en Chofu University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

| Den-en Chofu University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > >

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Den-en Chofu University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các , thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Kanagawa  / Tư lập

田園調布学園大学 | Den-en Chofu University

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 215-8542
Địa chỉ liên hệ 神奈川県川崎市麻生区東百合丘3-4-1
Bộ phận liên hệ 入学広報課
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 01 tháng 09 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học