Nursing | Kansai University of Nursing and Health Sciences (Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Nursing | Kansai University of Nursing and Health Sciences (Cao học) | JPSS, ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Nursing

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kansai University of Nursing and Health Sciences , và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Nursing, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Hyogo  / Tư lập

関西看護医療大学 | Kansai University of Nursing and Health Sciences

  • Nursing

Nursing

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 656-2131
Địa chỉ liên hệ 1456-4 Shizuki, Awaji-shi, Hyogo
Bộ phận liên hệ Academic Affairs Section
Điện thoại (0799)60-1200
Fax (0799)60-1201
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Có chương trình đào tào thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 23 tháng 03 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học