Healthcare | Osaka Health Science University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Healthcare | Osaka Health Science University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Healthcare

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Osaka Health Science University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Healthcare, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Osaka  / Tư lập

大阪保健医療大学 | Osaka Health Science University

  • Healthcare

Healthcare

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 530-0043
Địa chỉ liên hệ 1-9-27 Tenman, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka
Bộ phận liên hệ Admission & PR Section
Điện thoại 0120-581-834

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 26 tháng 03 năm 2014

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học