Music | Kurashiki Sakuyo University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Music | Kurashiki Sakuyo University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông ti...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Music

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kurashiki Sakuyo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Music, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Okayama  / Tư lập

くらしき作陽大学 | Kurashiki Sakuyo University

  • Music

Music

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 710-0292
Địa chỉ liên hệ 3515 Tamashimanagao, Kurashiki-shi, Okayama
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 0120-911-394
Fax 086-523-0811
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Music
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không) Không
Công khai các đề thi cũ Công khai (có thể gửi qua bưu điện)
Lệ phí thi 25,000 Yên
Tiền nhập học 350,000 Yên
Tiền học phí / năm 880,000 Yên
Các khoản chi phí khác 430,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,660,000 Yên
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Kỳ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 11 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 11 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 6 tháng 12 năm 2014 ~ Ngày 7 tháng 12 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 12 năm 2014
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Kỳ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 1 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 1 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2015 ~ Ngày 2 tháng 2 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 2 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Kỳ 3
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 3 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 3 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 24 tháng 3 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 27 tháng 3 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 08 tháng 03 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học