The graduate school of Music | Kurashiki Sakuyo University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

The graduate school of Music | Kurashiki Sakuyo University(Cao học) | JPSS, t...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > The graduate school of Music

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kurashiki Sakuyo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các The graduate school of Music, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Okayama  / Tư lập

くらしき作陽大学 | Kurashiki Sakuyo University

  • The graduate school of Music

The graduate school of Music

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 710-0292
Địa chỉ liên hệ 3515 Tamashimanagao, Kurashiki-shi, Okayama
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 0120-911-394
Fax 086-523-0811

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 18 tháng 07 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học