Children Education | Osaka University of Comprehensive Children Education(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Children Education | Osaka University of Comprehensive Children Education(Cao...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Children Education

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Osaka University of Comprehensive Children Education, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Children Education, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Osaka  / Tư lập

大阪総合保育大学 | Osaka University of Comprehensive Children Education

  • Children Education

Children Education

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 546-0013
Địa chỉ liên hệ 6-4-26 Yuzato Higashisumiyoshi-ku Osaka-shi, Osaka
Bộ phận liên hệ PR Office of Graduate School
Điện thoại 06-6702-7603

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 13 tháng 06 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học