| 埼玉学園大学(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

| 埼玉学園大学(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > >

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về 埼玉学園大学, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Managementhoặc, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Saitama  / Tư lập

埼玉学園大学

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 333-0831
Địa chỉ liên hệ 埼玉県川口市木曽呂1510
Bộ phận liên hệ 大学院担当
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 13 tháng 09 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học