Management | Saitama Gakuen University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Management | Saitama Gakuen University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Management

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Saitama Gakuen University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Management, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Saitama  / Tư lập

埼玉学園大学 | Saitama Gakuen University

  • Management

Management

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 333-0831
Địa chỉ liên hệ 1510 Kizoro, Kawaguchi-shi, Saitama
Bộ phận liên hệ Section for Graduate School
Điện thoại 048-294-1110
Fax 048-294-0294

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 06 tháng 06 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học