Nursing | Yokkaichi Nursing and Medical Care University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Nursing | Yokkaichi Nursing and Medical Care University(Cao học) | JPSS, tran...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Nursing

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Yokkaichi Nursing and Medical Care University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Nursing, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Mie  / Tư lập

四日市看護医療大学 | Yokkaichi Nursing and Medical Care University

  • Nursing

Nursing

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 512-8045
Địa chỉ liên hệ 1200 Kayo-cho, Yokkaichi-shi, Mie
Bộ phận liên hệ Admission & PR Section
Điện thoại 059-340-0707
Fax 059-361-1401

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 16 tháng 11 năm 2015

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học