Health Science | Gumma Paz College(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Health Science | Gumma Paz College(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Health Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Gumma Paz College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Health Science, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Gunma  / Tư lập

群馬パース大学 | Gumma Paz College

  • Health Science

Health Science

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 370-0006
Địa chỉ liên hệ 1-7-1 Tonya-machi, Takasaki-shi, Gunma
Bộ phận liên hệ Admission & PR Section
Điện thoại 027-365-3370
Fax 027-365-3367

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 02 tháng 06 năm 2015

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học