Health Sciences | Kagawa Prefectural University of Health Sciences(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Health Sciences | Kagawa Prefectural University of Health Sciences(Cao học) |...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Health Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kagawa Prefectural University of Health Sciences, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Health Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Kagawa  / Công lập

香川県立保健医療大学 | Kagawa Prefectural University of Health Sciences

  • Health Sciences

Health Sciences

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 761-0123
Địa chỉ liên hệ 281-1 Hara, Mure-cho, Takamatsu-shi, Kagawa
Bộ phận liên hệ Education & Student Affairs Section
Điện thoại 087-870-1212
Fax 087-870-1202

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 26 tháng 03 năm 2014

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học