Research Division of Education | Kyoto University of Education(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Research Division of Education | Kyoto University of Education(Cao học) | JPS...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Research Division of Education

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kyoto University of Education, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Research Division of Education, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Kyoto  / Quốc lập

京都教育大学 | Kyoto University of Education

  • Research Division of Education

Research Division of Education

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 612-8522
Địa chỉ liên hệ 1 Fukakusa-Fujinomori-cho, Fujimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Bộ phận liên hệ Admission Group, Admission Section
Điện thoại 075-644-8161
Fax 075-642-5466

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 03 tháng 06 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học