Nutrition | Sagami Womens University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Nutrition | Sagami Womens University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông t...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Nutrition

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Sagami Womens University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Nutrition, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Kanagawa  / Tư lập

相模女子大学 | Sagami Womens University

  • Nutrition

Nutrition

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 252-0383
Địa chỉ liên hệ 2-1-1 Bunkyo, Minato-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 042-749-5533
Fax 042-742-1732

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 12 tháng 06 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học