Nursing | Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Nursing | Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing(Cao học)...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Nursing

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Nursing, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Fukuoka  / Tư lập

日本赤十字九州国際看護大学 | Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing

  • Nursing

Nursing

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 811-4157
Địa chỉ liên hệ 1-1 Asty, Munakata-shi, Fukuoka
Bộ phận liên hệ Student Affairs Section, Educational Affairs Office
Điện thoại 0940-35-7008
Fax 0940-35-7021

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 26 tháng 02 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học