Psychology | Fukushima College(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Psychology | Fukushima College(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Psychology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Fukushima College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Psychology, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Fukushima  / Tư lập

福島学院大学 | Fukushima College

  • Psychology

Psychology

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 960-0181
Địa chỉ liên hệ 1-1 Chigoike, Miyashiro, Fukushima-shi, Fukushima
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 024-553-3253

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 17 tháng 11 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học