Children Studies | Chugoku Gakuen(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Children Studies | Chugoku Gakuen(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Children Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Chugoku Gakuen, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Modern LifehoặcChildren Studies, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Okayama  / Tư lập

中国学園大学 | Chugoku Gakuen

Children Studies

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 701-0197
Địa chỉ liên hệ 83 Niwase, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 086-293-1100
Fax 086-293-3993

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 14 tháng 06 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học