Thông tin khoa nghiên cứu | Engineering | Toyohashi University of Technology(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Thông tin khoa nghiên cứu | Engineering | Toyohashi University of Technology(...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Engineering

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Toyohashi University of Technology. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tinEngineering của Toyohashi University of Technology cũng như thông tin chi tiết về từng khoa nghiên cứu, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Toyohashi University of Technology thì hãy sứ dụng trang này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Cao học Aichi  / Quốc lập

豊橋技術科学大学 | Toyohashi University of Technology

Download tài liệu giới thiệu trường cao học
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 
  • Engineering

Engineering

Download tài liệu giới thiệu khoa nghiên cứu Download hồ sơ đăng ký
  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
  • Mục thông tin khoa nghiên cứu
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Thông tin khoa nghiên cứu

Master's Program Admission Policy

Toyohashi University of Technology provides unique bachelor’s, master’s or doctoral courses in technology that are geared toward producing creative, practical-minded leaders in different fields of technology, and the education received at our university also provides students with an appreciation of humanity, international perspectives and responsible coexistence with the environment. Our university is also at the forefront of conducting cutting-edge technological and scientific research for the future.
The following points outline the type of student this university seeks to enroll:
(1) Those who have respect for humanity and the environment, and endeavor to contribute to local communities or to the world as a whole.
(2) Those with a fundamental knowledge in technology or science who are ready to make significant achievements at the university level.
(3) Those who take the initiative for their own education with the mindset of being a pioneer in a new field of science or technology.

Doctor's Program Admission Policy

Toyohashi University of Technology is dedicated to the development of new standards in technological science by promoting education and research opportunities related to advanced technology and science. The university educates and nurtures students with the leadership skills to become leading researchers with in-depth technical knowledge and broad global perspectives.
Applications are invited from highly motivated students with the following qualifications and traits:
(1) An excellent master’s degree (or its equivalent) based on research in technology and science.
(2) Respect for humanity and the environment, and a willingness to contribute to the local and global community.
(3) An enthusiasm and interest in technology and science.

Thông tin Du học sinh của trường (theo niên khóa)

2016
Indonesia25
Malaysia20
Việt nam15
Hàn quốc5
Trung quốc5
Bangladesh5
Ai Cập3
Sri Lanka2
Đức2
Các nước khác31
Mechanical Engineering

The Department of Mechanical Engineering aims to cultivate technicians capable of applying their knowledge of the fundamental areas of mechanics, control, systems engineering, materials engineering, production systems engineering, and energy conversion engineering to developing ‘monozukuri’ (manufacturing) .
*Monozukuri is a unique Japanese manufacturing style that encompasses the ability and spirit to manufacture excellent products while managing to continually improve the processes and systems involved.
http://www.tut.ac.jp/english/introduction/department01.html
http://www.me.tut.ac.jp/

Electrical and Electronic Information Engineering

Electrical and Electronic Information Engineering
This Department aims to cultivate technicians capable of excelling in the advanced core fields of electrical and electronic engineering and energy systems, as well as the integrated field of electrical devices and sensors, and finally information and communication technology fields such as wireless communication systems and information networks.
http://www.tut.ac.jp/english/introduction/department02.html
http://www.ee.tut.ac.jp/

Computer Science and Engineering

In addition to equipping students with the skills to create advanced, large-scale information systems, and the understanding of the mechanisms and applications involved with human intellectual systems, this Department aims to cultivate expert information system technicians capable of managing the whole process of innovation from creation to building and operation.
http://www.tut.ac.jp/english/introduction/department03.html
http://www.cs.tut.ac.jp/

Environmental and Life Sciences

This Department aims to cultivate technicians with a solid grounding in the areas of environmental science, life science and applied chemistry, and who have both the motivation and capability to apply this advanced knowledge to developing the technology that will support the next generation.
http://www.tut.ac.jp/english/introduction/department04.html
http://ens.tut.ac.jp/

Architecture and Civil Engineering

The Department of Architecture and Civil Engineering is committed to equipping students with a good balance of expert technical skills in the areas of architecture and civil engineering, and aims to cultivate engineers capable of using this knowledge, along with knowledge of the liberal arts and social sciences, in order to resolve social issues.
http://www.tut.ac.jp/english/introduction/department05.html
http://www.ace.tut.ac.jp/

Danh sách các trường đã xem gần đây


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học