Human Behavior Science | Kansai University of International Studies(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Human Behavior Science | Kansai University of International Studies(Cao học) ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Human Behavior Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kansai University of International Studies, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Human Behavior Science, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Hyogo  / Tư lập

関西国際大学 | Kansai University of International Studies

  • Human Behavior Science

Human Behavior Science

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 673-0521
Địa chỉ liên hệ 1-18 Aoyama, Shijimi-cho, Miki-shi, Hyogo
Bộ phận liên hệ Admission and PR Office
Điện thoại 0794-84-3502
Fax 0794-85-1102

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 21 tháng 07 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học