Formative Design | Aichi Sangyo University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Formative Design | Aichi Sangyo University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về t...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Formative Design

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Aichi Sangyo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Formative Design, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Aichi  / Tư lập

愛知産業大学 | Aichi Sangyo University

  • Formative Design

Formative Design

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 444-0005
Địa chỉ liên hệ 12-5 Harayama, Okacyo, Okazaki-shi, Aichi
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 0564-48-4511
Fax 0564-48-7756

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 27 tháng 03 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học