Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên | Engineering | Nagoya University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên | Engineering | Nagoya University(Cao học...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Engineering

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Nagoya University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tinEngineeringhoặcGraduate school of Education and Human DevelopmenthoặcLawhoặcEconomicshoặcSciencehoặcMathematicshoặcMedicinehoặcSchool of Bioagricultural ScienceshoặcInternational DevelopmenthoặcInformaticshoặcGraduate school of HumanitieshoặcEnvironmental StudieshoặcPharmaceutical Sciences của Nagoya University cũng như thông tin chi tiết về từng khoa nghiên cứu, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Nagoya University thì hãy sứ dụng trang này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Cao học Aichi  / Quốc lập

名古屋大学 | Nagoya University

Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Engineering

Download tài liệu giới thiệu khoa nghiên cứu
  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
  • Mục thông tin khoa nghiên cứu
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên

International Academic Exchange Office

The International Academic Exchange Office aims at providing a truly open space mainly for international students, but it also aims at making it possible for foreign researchers and Japanese students to make use of the room at ease.
At the International Academic Exchange Office, four international student advisors, and the executive officers of the Student Affairs Office and the General Affairs Office cooperate to give advice to students.
http://int-office.engg.nagoya-u.ac.jp/

Education Center for International Students

The Nagoya University Education Center for International Students (ECIS) was established in April 1993 with the aim of educating foreign students in Japanese language and Japanese culture. It is committed to offering a high-quality service to all foreign students, providing guidance and advice concerning study and life in Japan and promoting student exchange between Nagoya University and numerous overseas institutions.
http://www.ecis.nagoya-u.ac.jp/en/index.shtml

Student Housing

Please refer to the following links for Nagoya University residences available to international students.
http://www.nagoya-u.ac.jp/en/academics/daily-life/housing/

Scholarships & Fee Exemption

Please refer to the following links for information on Scholarships and Admission/Tuition Fee Exemption System at Nagoya University.
http://www.nagoya-u.ac.jp/en/academics/scholarship/exemption/

Tutor System

Every new foreign student is assigned a graduate student from Graduate School of Engineering as a Tutor. The tutors role is to provide extracurricular coaching on a personal level for the new student. In addition, the tutor can also act as a “sempai”, which means “an older, more experienced friend”, who can help the new international student form networks and friendships that can benefit his academic and general life at Nagoya University.

International Academic Exchange Office

Tutor System

International Ohmeikan House

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học