Health Sciences | Yamagata Prefectural University of Health Science(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Health Sciences | Yamagata Prefectural University of Health Science(Cao học) ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Health Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Yamagata Prefectural University of Health Science, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Health Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Yamagata  / Công lập

山形県立保健医療大学 | Yamagata Prefectural University of Health Science

  • Health Sciences

Health Sciences

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 990-2212
Địa chỉ liên hệ 260, Kamiyanagi, Yamagata-shi, Yamagata
Bộ phận liên hệ Educational Affairs and Student Office
Điện thoại 023-686-6688
Fax 023-686-6674

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 09 tháng 09 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học