Graduate School of Engineering | Nishinippon Institute of Technology(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Engineering | Nishinippon Institute of Technology(Cao học)...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Engineering

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nishinippon Institute of Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Engineering, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Fukuoka  / Tư lập

西日本工業大学 | Nishinippon Institute of Technology

  • Graduate School of Engineering

Graduate School of Engineering

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 800-0394
Địa chỉ liên hệ 1-11 Aratsu, Kanda-machi, Miyako-gun, Fukuoka
Bộ phận liên hệ Academic Affairs Division
Điện thoại 0930-23-1493
Fax 0930-24-7900

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 14 tháng 06 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học