Technology | Nishinippon Institute of Technology(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Technology | Nishinippon Institute of Technology(Cao học) | JPSS, trang chuyê...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nishinippon Institute of Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Technology, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Fukuoka  / Tư lập

西日本工業大学 | Nishinippon Institute of Technology

  • Technology

Technology

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 803-8787
Địa chỉ liên hệ 1-2-11 Muromachi, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka
Bộ phận liên hệ Administration Office, Faculty of Design
Điện thoại 093-563-2221
Fax 093-563-2220

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 13 tháng 06 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học