Graduate school of Human environment | The University of Human Environments(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate school of Human environment | The University of Human Environments(...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate school of Human environment

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về The University of Human Environments, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of Human environment , thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Aichi  / Tư lập

人間環境大学 | The University of Human Environments

  • Graduate school of Human envi...

Graduate school of Human environment

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 444-3505
Địa chỉ liên hệ 6-2. Kami Sanbon Matsu, Motojyuku-cho, Okazaki-shi, Aichi
Bộ phận liên hệ Admissions and Public Relations Office
Điện thoại 0120-48-7812
Fax 0564-48-7814
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Human Environment
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Số du học sinh của trường niên khóa 2014 0người
Trong đó số du học sinh tư phí 0người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Nộp hồ sơ trong nước đợt 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 9 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 9 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 10 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 10 năm 2014
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học, Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2014
Phân loại hồ sơ Nộp hồ sơ trong nước đợt 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 1 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 2 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 2 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 3 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học, Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Phỏng vấn

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 25 tháng 07 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học