Human Science | Aichi Mizuho College(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Human Science | Aichi Mizuho College(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông t...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Human Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Aichi Mizuho College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Human Science, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Aichi  / Tư lập

愛知みずほ大学 | Aichi Mizuho College

  • Human Science

Human Science

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 467-0867
Địa chỉ liên hệ 2-31 Shunko-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi
Bộ phận liên hệ Admissions Office of Graduate School
Điện thoại 052-881-3837
Fax 052-882-1124

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 14 tháng 06 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học