Graduate school of Rehabilitation Science | Hokkaido Bunkyo University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate school of Rehabilitation Science | Hokkaido Bunkyo University(Cao họ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate school of Rehabilitation Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hokkaido Bunkyo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of Global CommunicationhoặcGraduate school of Health & Nutrition SciencehoặcGraduate school of Rehabilitation SciencehoặcGraduate school of Child Development Science, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Hokkaido  / Tư lập

北海道文教大学 | Hokkaido Bunkyo University

Graduate school of Rehabilitation Science

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 061-1449
Địa chỉ liên hệ 5-196-1 Koganechuo, Eniwa-shi, Hokkaido
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 0123-34-0160
Fax 0123-34-1640

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 20 tháng 08 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học