Social Welfare | Kansai University of Welfare sciences(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Social Welfare | Kansai University of Welfare sciences(Cao học) | JPSS, trang...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Social Welfare

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kansai University of Welfare sciences, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Social Welfare, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Osaka  / Tư lập

関西福祉科学大学 | Kansai University of Welfare sciences

  • Social Welfare

Social Welfare

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 582-0026
Địa chỉ liên hệ 3-11-1 Asahigaoka, Kashiwara-shi, Osaka
Bộ phận liên hệ Admission and PR Office
Điện thoại 072-978-0676

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 26 tháng 03 năm 2014

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học